Cơ cấu tổ chức - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Cơ cấu tổ chức

 

Họ và tên

Chức vụ

Email

Đảng uỷ

Nguyễn Thị Cẩm Ly

ThUV, Bí thư Đảng uỷ

nguyenthicamly@quangtri.gov.vn

Hoàng Thị An

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

hoangthian.dongha@quangtri.gov.vn

Hội đồng nhân dân

Hoàng Quang Viên

Phó Chủ tịch HĐND

hoangquangvien@quangtri.gov.vn

Uỷ ban nhân dân

Nguyễn Duy Đức

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường

nguyenduyduc@quangtri.gov.vn

Hoàng Trần Phương Nhiên

Phó CT Uỷ ban nhân dân phường

hoangtranphuongnhien@quangtri.gov.vn

Mặt trận TQVN và các Đoàn thể chính trị - xã hội

Nguyễn Công Hiến

Chủ tịch MTTQVN phường

nguyenconghien@quangtri.gov.vn

Trần Thị Đạo

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

tranthidao.dongha@quangtri.gov.vn

Lê Thị Thuỳ Nữ

Chủ tịch Hội LH phụ nữ phường

lethithuynu@quangtri.gov.vn

Nguyễn Duy Hải

Chủ tịch Hội Nông dân phường

nguyenduyhai1@quangtri.gov.vn

Nguyễn Công Thặng

Bí thư Đoàn thanh niên phường

nguyencongthang@quangtri.gov.vn

]]>

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn