Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Phường 2 hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

13:37, Thứ Năm, 26-10-2023

Thực hiện Kế hoạch số 1996/KH-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố về Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn thành phố Đông Hà, UBND Phường 2 đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trên toàn địa bàn phường.

Về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện: UBND phường đã tổ chức quán triệt đến toán thể cán bộ, công chức, không chuyên trách, Ban cán sự 05 khu phố các nội dung kế hoạch của thành phố về Tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND Phường 2 về Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn Phường 2; Công văn số 281/UBND-VP ngày 29/9/2023 của UBND Phường 2 về triển khai phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/10/2023 của UBND Phường 2 về nâng cao chỉ số Chuyển đối số (DTI) Phường 2

Trên cơ sở kế hoạch UBND phường đã ban hành, bộ phận Văn hoá - Xã hội đã phối hợp với Văn phòng UBND phường chủ động tổ chức tuyền truyền các nội dung Quyết định số 505/QĐTTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 2401/KH-UBND ngày 26/11/2022 của UBND thành phố về việc Chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh của thành phố trên hệ thống loa truyền thanh phường và khu phố; Trang Thông tin điện tử phường, nhóm zalo, Fanpage facebook của UBND phường,…

Thay đổi một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số trên hệ thống Bảng led điện tử tại trụ sở cơ quan UBND phường (từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023).

Tăng cường đăng tải các tin, bài và nội dung tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang Thông tin điện tử phường, trang fanpage facebook Phường 2, thành phố Đông Hà.

Văn phòng UBND phường đã tham mưu phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ https://dx.gov.vn) trên Trang Thông tin điện tử của Phường 2.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1996/KH-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố về Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn thành phố Đông Hà, UBND Phường 2 đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trên toàn địa bàn phường.

Về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện: UBND phường đã tổ chức quán triệt đến toán thể cán bộ, công chức, không chuyên trách, Ban cán sự 05 khu phố các nội dung kế hoạch của thành phố về Tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND Phường 2 về Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn Phường 2; Công văn số 281/UBND-VP ngày 29/9/2023 của UBND Phường 2 về triển khai phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/10/2023 của UBND Phường 2 về nâng cao chỉ số Chuyển đối số (DTI) Phường 2

Trên cơ sở kế hoạch UBND phường đã ban hành, bộ phận Văn hoá - Xã hội đã phối hợp với Văn phòng UBND phường chủ động tổ chức tuyền truyền các nội dung Quyết định số 505/QĐTTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 2401/KH-UBND ngày 26/11/2022 của UBND thành phố về việc Chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh của thành phố trên hệ thống loa truyền thanh phường và khu phố; Trang Thông tin điện tử phường, nhóm zalo, Fanpage facebook của UBND phường,…

Thay đổi một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số trên hệ thống Bảng led điện tử tại trụ sở cơ quan UBND phường (từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023).

Tăng cường đăng tải các tin, bài và nội dung tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang Thông tin điện tử phường, trang fanpage facebook Phường 2, thành phố Đông Hà.

Văn phòng UBND phường đã tham mưu phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ https://dx.gov.vn) trên Trang Thông tin điện tử của Phường 2.

Từ ngày 02/10/2023-07/10/2023 Tổ công nghệ số cộng đồng phường phối hợp với Đoàn thanh niên phường đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phát tờ rơi đến người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của phường về các nội dung như: đăng ký tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị.

Phối hợp với Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thay avatar ảnh đại diện trên mạng xã hội hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (qua đợt phát động đã có trên 100 lượt cá nhân/fanpage mạng xã hội (facebook, zalo) của các ban, ngành đã thay ảnh đại diện kèm avatar frame) để hưởng ứng.

Các thành viên Tổ công nghệ số khu phố đã phối hợp với Ban sự các khu phố, Công an phường tổ chức lồng ghép tuyên truyền các nội dung về cài đặt tài khoản thanh toán điện tử; ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng phản ánh hiện trường (IOC) thành phố Đông Hà; ứng dụng apps 114 (báo cháy) tại các cơ sở kinh doanh, các buổi họp dân của 5/5 khu phố, 02 Trường học trên địa bàn.

Ban giám hiệu các Trường học trên địa bàn đã quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh các nội dung về thanh toán không dùng tiền mặt trong việc nộp học phí, tăng cường ứng dụng các phần mềm, chương trình học trực tuyến.

* Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tại cơ quan: Cán bộ, công chức phường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công phụ trách: Tuân thủ các quy trình xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% cán bộ, công chức UBND phường thường xuyên cập nhật thông tin cán bộ, công chức trên Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 98% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy tính, sử dụng văn bản điện tử. 100% công chức, lãnh đạo khối chính quyền áp dụng chữ ký số trong quá trình điều hành, ban hành văn bản. 

(TG: VP UBND P2)

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn