Giới thiệu chung - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Giới thiệu tổng quan

Phường 2 nằm ở trung tâm thành phố Đông Hà, có vị trí địa lý:

Phường 2 có diện tích là 2,02 km², dân số năm 2010 là 4.491 người,[2] mật độ dân số đạt 2.225 người/km².

]]>

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn