Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND Phường 2

8:40, Thứ Sáu, 30-6-2023

/documents/39955/0/Bao_cao_CCHC_6_th%C3%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_n%C4%83m_2023+%281%29.pdf/b9ab57e9-c951-13e3-2730-f3b854a1eb02?t=1688088210593

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn