Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND PHƯỜNG 2 TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

8:8, Thứ Sáu, 30-6-2023

 

Về ban hành kế hoạch cải cách hành chính Bộ phận một cửa UBND phường

6 tháng đầu năm 2023, nhằm thực hiện tốt công tác cải cách cách hành chính đã đề ra, đặc biệt nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận một cửa UBND phường, ngay từ đầu năm lãnh đạo UBND phường đã quan tâm chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND phường về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND phường về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND phường về công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND phường về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời, UBND phường đã quan tâm đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, fanpage facebook, Trang thông tin điện tử phường về các nội dung CCHC tại bộ phận một cửa, qua đó giúp cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của chương trình cải cách hành chính; giúp tổ chức và cá nhân nắm bắt kịp thời các quy định về cải cách thủ tục hành chính thuộc các ngành, lĩnh vực để thực hiện nhanh chóng, kịp thời có hiệu quả

Về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Bộ phận một cửa UBND phường

UBND phường đã thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại bộ phận "Một cửa". Các bảng nội quy, quy chế, trình tự thủ tục, mức thu phí, thời hạn giải quyết  từng loại hồ sơ được niêm yết công khai, rõ ràng. Đồng thời chỉ đạo bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình chu đáo, thái độ tận tuỵ, thân thiện, giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà cho công dân đến khi giao dịch hành chính tại phường.

Tăng cường triển khai quy định số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường theo Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Thực hiện hiệu quả Công văn số 1989/UBND-VP ngày 29/9/2022 của Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà về việc triển khai thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử tại các phường.

Bên cạnh đó thường xuyên ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC nhằm giảm chi phí đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến (một phần và toàn trình) trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tính đến ngày 23/5/2023, 100% hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa đã được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, cụ thể (Lĩnh vực chứng thực tiếp nhận 180 HS, giải quyết 180 hồ sơ; Lĩnh vực hộ tịch tiếp nhận 82 HS, giải quyết 82 HS; Lĩnh vực đất đai tiếp nhận 14 HS, giải quyết 14 HS; Lĩnh vực Bảo trợ xã hội tiếp nhận 20 HS, giải quyết 20 HS

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa

Xác định Bộ phận Một cửa được là nơi phát sinh chủ yếu các giao dịch trực tiếp với Nhân dân. Vì vậy, UBND phường luôn quan tâm, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ đạt chuẩn, có đạo đức và kinh nghiệm trong việc tiếp công dân tại bộ phận này. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các công việc cho tổ chức và cá nhân

Thời gian qua, việc hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm thực hiện. Đã có sự quan tâm đầu tư xây mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Quan tâm đưa nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng các công chức tại bộ phận một cửa vào Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND Phường 2 về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023. Đồng thời tạo điều kiện cho Cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức

Về hiện đại hóa hành chính

UBND phường đã chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bộ phận một cửa; đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên khai thác thông tin trên mạng Internet, các phần mềm chuyên ngành, sử dụng khai thác văn bản trên trang thông tin điện tử của Tỉnh và hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của thành phố; các giao dịch của UBND phường được thực hiện trên môi trường điện tử. Tăng cường ứng dụng triệt để chữ ký số chuyên dùng trong chỉ đạo điều hành công việc, giải quyết thủ tục hành chính và gửi nhận văn bản điện tử của UBND phường. Hiện nay về cơ sở vật chất bộ trí tại bộ phận một cửa gồm: 03 máy vi tính để bàn, 02 máy in, 02 máy Scan, 01 máy photo; 02 camera giám sát. Về cơ bản đảm ứng nhu cầu công tác tại bộ phận một cửa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Bộ phận một cửa của phường vẫn còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc

Do nguồn ngân sách tự chủ vẫn còn hạn chế, dẫn đến chưa bố trí các thiết bị hỗ trợ đọc mã QR-Code, chip gắn trên thẻ CCCD cuả người dân khi đến giao dịch; nhận thức của người dân về việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng ứng dụng VneID trên địa bàn phường còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ, một phần giao diện hệ thống có nhiều thay đổi, điều chỉnh; một bộ phận người dân chưa thay đổi thói quen thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, khả năng hạn chế trong tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt người cao tuổi; tâm lý chưa an tâm về tính an toàn, bảo mật của các giấy tờ khi thực hiện dịch vụ công; quá trình, thao tác thực hiện có nhiều vướng mắc, bất cập, đính kèm file lên hệ thống còn chậm, giới hạn về dung lượng,…Công chức phụ trách CCHC và công chức Văn hoá - xã hội phụ trách Lao động, thương binh xã hội bố trí tại bộ phận một cửa vừa được phân công đảm nhận đang trong quá trình tập sự. Chính vì vậy ít, nhiều ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC nói chung và hoạt động tại bộ phận một cửa phường nói riêng

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của phường năm 2023 và các kế hoạch có liên quan.

Thực hiện tốt Quy định về tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường. Tăng cường công tác kiểm soát thủ thủ tục hành chính, thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Ứng dụng hiệu quả phần mềm điện tử một cửa và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong hoạt động, số hoá hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu của đội ngủ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa phường. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức một cửa tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo kế hoạch của phường và cấp trên

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc chấp hành giờ giấc làm việc, văn hoá ứng xử môi trường công sở của công chức tại bộ phận một cửa UBND phường

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn