Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Quyết định thành lập mô hình và Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06

14:38, Thứ Tư, 7-2-2024

Ngày 22/01/2024, UBND Phường có Quyết định số 11/QĐ-UBND về Thành lập mô hình và Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, cơ quan, doanh nghiệp, nhà nước và Nhân dân trên địa bàn phường đăng ký mã định danh điện tử, Dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Đông Hà; đăng ký tài khoản dịch vụ công và thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ công Bộ Công an, các bước kiểm tra, nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích,...

Xem Chi tiết tại đây: QĐ Thành lập mô hình và Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn