Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an

15:56, Thứ Năm, 18-1-2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử: “Tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử đến ngày 01 tháng 7 năm 2024”; để phục vụ cho việc chuyển đổi tài khoản được cấp bởi Cổng DVC quốc gia sang sử dụng hoàn toàn bằng tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an trên Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dichvucong.quangtri.gov.vn) kể từ ngày 01/7/2024 được thông suốt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cung cấp tài liệu hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an.

Lưu ý: Tài liệu này chỉ áp dụng đối với cá nhân đã có tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an.

Bước 1: Đồng bộ tài khoản

Truy cập Cổng DVC quốc gia: https://dichvucong.gov.vn và Đăng nhập bằng tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia đã có:

Sau khi đăng nhập thành công: Kích vào Họ và tên cá nhân ở góc trên bên phải: rồi chọn Thông tin cá nhân:

Bấm chọn Thông tin định danh -> Chọn Cập nhật CSDL Quốc gia về Dân cư để tiến hành Cập nhật đồng bộ dữ liệu tài khoản Cổng quốc gia và tài khoản định danh điện tử. Sau khi thực hiện xong các bước thì Đăng xuất.

Bước 2: Liên kết tài khoản

Thực hiện đăng nhập vào bằng tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an để hệ thống tự thực hiện liên kết tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công là đã hoàn thành việc đồng bộ và liên kết tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an và từ này trở đi chỉ cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dichvucong.quangtri.gov.vn)  bằng tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn